Stimati membrii al Asociației Casa de Ajutor Reciproc Fokkus-IFN

Începând cu data de 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și asigurarea confidențialității acestor date. Scopul principal al acestuia este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date. De aceea, considerăm că este momentul să te informăm cum asigurăm protecția datelor tale personale și cum aplicăm prevederile acestui Regulament.

PRELUCRĂM DATE PERSONALE CU PRIVIRE LA:

Datele tale de identificare, tranzacționale, financiare (de împrumut și fond social), de localizare sau alte date personale pe care le solicităm și le obținem direct de la dvs. sau din alte surse atunci când deveniți membrii ai Asociației Casa de Ajutor Reciproc Fokkus-IFN, sau când apelați la serviciile produsele noastre.

CUM PRELUCRĂM DATE CU CARACTER PERSONAL:

Prelucrăm datele personale numai în scopuri legitime și numai pentru a-ți oferi produse și servicii de împrumut și/sau constituirea unui fond social, sau a unui fond pentru ajutor în caz de deces, precum și în situația acceptării condițiilor de girant pentru împrumutul solicitat de alt membru. Pentru a te identifica prin intermediul mijloacelor de comunicare sau în sediul și sucursalele Asociației Casa de Ajutor Reciproc Fokkus-IFN în scop de convocare la Adunările Generale, Tombole sau activități de marketing, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea produselor și serviciilor pe care ți le oferim, având în vedere propunerile venite din partea dvs. pentru a preveni și combate fraudele sau activitățile de spălare a banilor, sau de sponsorizare a activităților teroriste, etc. Prelucrarea datelor personale se întemeiază întotdeauna pe acordul dvs. de a deveni membri ai Asociației Casa de Ajutor Reciproc Fokkus-IFN sau pe executarea contractelor de împrumut sau de constituire a fondului social, precum și în situația acceptării condițiilor de girant pentru împrumutul solicitat de alt membru, contracte încheiate cu noi. Toate acestea, pe necesitatea de a respecta o obligație legală, pe interesul nostru legitim sau un interes public major sau, după caz, pe consimțământul dvs, dacă v-ați manifestat opțiunea în acest sens.

ACORDUL EXPRIMAT:

Pentru a vă putea oferi produsele și serviciile noastre și a vă satisface interesele, putem prelucra date cu caracter personal, care permit identificarea preferințelor și/sau a comportamentului dvs. Ca sa fie cât mai simplu pentru dvs., trebuie să știți că puteți să verificați și să solicitați oricând modificarea acordurilor existente, respectând politicile Asociației Casa de Ajutor Reciproc Fokkus-IFN și reglementările în vigoare în privința activităților financiare, prin prezența dvs. la sediul Asociației Casa de Ajutor Reciproc Fokkus-IFN sau la una din sucursalele acestei instituții.

CÂND POT FI COMUNICATE DATELE PERSONALE CĂTRE ALTI DESTINATARI

Pentru a vă oferi servicii cât mai competitive, pentru a executa tranzacțiile pe care le inițiați și pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin sau în alte scopuri legitime, este posibil să transmitem datele dvs. personale către autorități publice, organe judiciare, birouri notariale, și/sau alte entități judecătorești sau alte instituții financiar-bancare, asigurându-ne însă întotdeauna că instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

PERIOADA DE PRELUCRARE A DATELOR DVS.

Datele dvs. personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale și, după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile privind arhivarea.

DREPTURILE PE CARE LE PUTEȚI EXERCITA

Pe lângă drepturile existente, de la data aplicării Regulamentului beneficiați de drepturi adiționale. Iată lista completă a drepturilor pe care le aveți: Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale; Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa; Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege; Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contești exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege; Dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se intemeiază pe interesul nostru legitim; Dreptul la portabilitatea datelor –puteți primi, în anumite conditii, datele personale pe care ni le-ați furnizat într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator; Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se intemeiază pe acordul / consimțământul dvs, vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă; Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.

Vă puteți exercita aceste drepturi, prin prezența la sediul Asociației Casa de Ajutor Reciproc Fokkus-IFN sau la una din sucursalele acesteia, printr-o solicitare scrisă. De asemenea, ne puteți suna oricând pentru a ne cere detalii la următoarele numere de contact:

SEDIUL PRINCIPAL
0267 361 780 / 0752 441 336
SUCURSALA MIERCUREA CIUC
0366 102 464 / 0711901495
SUCURSALA BRASOV
0268 707 171 / 0711047099
SUCURSALA BRETCU
0267 368 300 /
SUCURSALA CODLEA
0268 265691 / 0711020786